Undervisa om samer- ett urfolk i Sverige

Den samiska kulturen är en viktig del av Sveriges och Nordens historia. Genom LGR11 så har lärare också ett ansvar att utbilda och informera om nationella minoriteter och ursprungsbefolkning.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

Kursplanen för ämnet svenska uttrycker följande syfte:

[…] Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Kursplanen för ämnet samhällskunskap uttrycker följande centrala innehåll:

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

image

Här sitter jag framför den matkällare som min farmors familj hade vid sitt sommarviste i början på 1900-talet

Det finns mycket att utveckla kring undervisning om de nationella minoriteterna i allmänhet och samer i synnerhet. Här är några bra hemsidor som erbjuder undervisningsmaterial:

Länktips:

Nu har utbildningsradion gjort en inspirationssida kring hur vi lärare kanta oss an minoritetsspråken!

http://urskola.se/Inspiration/De-nationella-minoriteternas-kamp-fran-fortryck-till-rattigheter

Sidan kommer att uppdateras!

Annonser