De nationella provens slutspurt!

Jag tänkte inte säga så mycket om de nationella proven i år. Vi vet när de kommer, det blir alltid lite stressigt att få ihop genomförande, rättning och synka det hela med elevernas övriga undervisning. Men det brukar gå bra, lite struktur och planering i god tid och allt fungerar.

Men så kom vecka 20, jag pratar veckor, jag är lärare. De nationella proven i samhällskunskap kom i ett väl förseglat brev på posten.  Genomförandet skulle ske under tisdag och torsdag förmiddag. När jag tillsammans med min klass öppnade delprov A i tisdags hade jag en bra magkänsla, det är spännande med nationella prov. De brukar vara bra och testa det som kunskapskraven ska mäta. Delprov A var i mina mått mätt ganska bra. Jag tyckte jag fick grepp om elevernas nivå trots många essäfrågor. Dessutom kändes det som att många elever lyckats bra på provet efter snabb koll från min sida.

Efter att ha lyssnat med mina elever så tyckte de att tisdagens prov var jobbigt, kommentarer som ”är det vår uthållighet som tränas?” och ”har samhällskunskapen börjat med BIP-test?”, var vanliga. Många menade också att de inte orkade svara ordentligt på de sista frågorna, jag förstår dem. Och jag ska erkänna att jag började fundera på vad vi egentligen mäter, är det kanske uthållighet och förmåga att skriva långa resonerande texter istället för kunskaper i ämnet?

Essäfrågor i all ära, torsdagens prov kanske blir bättre tänkte jag. Lite mer snabba kunskapsfrågor som stämmer av nivån och någon fråga med resonemang och diskussion i fokus. Men icke, delprov B var snäppet värre och till råga på allt kändes frågorna igen. Hur många gånger ska en  elev behöva föra en diskussion kring källkritik?

Eleverna öppnar proven, jag ser deras besvikelse, jag hör suckarna. Jag peppar dem men känner ilskan bubbla upp inombords. Jag står på deras sida, varför ska de behöva göra det här provet också? De har skrivit nationella prov i fem ämnen. De har skrivit två långa uppsatser i engelska och i svenska. Ska de skriva ännu mer, för hand dessutom? Proven är inte digitala, de kommer i pappersform. Blyertspenna och sudd. Varsågod.

Jag brukar vara positiv till nationella prov. Jag gillar att utvärdera min undervisning på det sättet. Det blir en vägledning till de ibland ganska snåriga kunskapskraven i LGR11. Men den här gången har jag klivit över på motståndarnas sida. Det måste gå att göra den här typen av avstämningar mer tillgängliga och mer anpassade för mottagaren. En 16-åring som med tre veckor kvar till skolavslutningen i årskurs 9 har helt andra saker att tänka på. Och ni som har sett provet, vad tycker ni om fråga 13 egentligen? Ganska märklig är min åsikt. De sitter ju här nu framför mig med huvudet fullt av just de tankarna.

image

Publicerat i Från läraren, LGR11 | Märkt | Lämna en kommentar

Du spelar roll!

Vem är det egentligen som tittar på? Varför är det inte någon som ingriper? Eleverna sitter i fyra grupper, varje grupp har en bild var att diskutera utifrån. Materialet kommer från Forum för levande historia och fungerar bra i den aktuella elevgruppen (årskurs 9).

Att hela tiden knyta an till elevernas upplevelser under vår gemensamma resa till Polen (se tidigare inlägg kring elevutbildningsresa i Förintelsens spår) ger ytterligare en dimension till övningen. Även under Förintelsen hade människor ett val, men vilka valde egentligen en annan väg?

Vi besökte staden Rabka under vår resa, under besöket fick vi ta del av  en berättelse som belyste just detta val. En officer frågade sina soldater om de ville delta i ett mord eller ej, det märkliga var att de flesta valde att delta, bara ett fåtal avstod och fick andra arbetsuppgifter. Varför tog inte alla avstånd när möjligheten gavs?

Övningar som denna är viktiga i skolan och vi behöver ge plats för dem i alla ämnen. Egentligen borde mina elever läsa om hinduismen nu men jag tycker att det här är viktigare. Kunskap som betyder något. Vi spelar alla roll!

Publicerat i Elevutbildning, Från läraren | Märkt | Lämna en kommentar

Efterseminarium med fokus på främlingsfientlighet!

FÖRDOMAR RASISM FRÄMLINGSFIENTLIGHET

Framför mig sitter 35 ungdomar, elever i årskurs 9, som just nu säger så kloka saker att hela världen borde få höra dem. Under höstterminen har de deltagit i SKMAs utbildning om Förintelsen men det är nu som de får chansen att bearbeta sina upplevelser, tankar och funderingar. Och framför allt, det är nu deras kunskaper får appliceras på dagens debatt om främlingsfientlighet.

Mathan från SKMA leder seminariet med bra övningar som jag som pedagog direkt kan lyfta med mig till klassrummet. Det handlar om fördomar, rasism och främlingsfientlighet. Hur kommer det sig till exempel att våra fördomar om invandrare både riktar in sig på att ”de lever på bidrag och inte vill jobba” samtidigt som ”de tar våra jobb”?

De grupper som lyfts är invandrare, muslimer, homosexuella, romer och judar. Det finns en tydlig tanke med varför just dessa grupper lyfts fram även om fler naturligtvis skulle kunna nämnas och bearbetas.


Eleverna fick ett papper med en massa olika påståenden, uppgiften var att sortera dessa utifrån de olika kategorierna enligt ovan. De flesta kunde snabbt placera de olika påståendena trots att jag betraktar dessa ungdomar som relativt fördomsfria. Men fördomarna i vårt samhälle sitter djupt rotade. Många tyckte det var jobbigt att känna till fördomarna trots att det inte var något som de stod för. Men som många också lyfte fram, dessa fördomar reproduceras hela tiden genom media, omgivningen och inte minst, Disneys filmer. När det handlar om romer är t ex Ringaren i Notre dam en på många sätt fördomsfull film som hela tiden fortsätter ge barn en bild av romer som tjuvar, smutsiga, ”resande” och ovilliga att bidra till samhället. Vi kan också reflektera kring vilket budskap en film som Alladin förmedlar till både barn,, ungdomar och vuxna.

Dagen är och har varit givande och återigen tror jag att dessa ungdomar har en mycket viktig uppgift på sina skolor. Våga ta debatten och våga argumentera. Och apropå konspirationsteorier, spana in det här youtubeklippet!

Publicerat i Elevutbildning | Märkt | Lämna en kommentar

Kan vem som helst lyckas med vad som helst?

20150928-221226.jpgJag beställde några böcker i slutet av sommaren. Tyvärr har de legat oöppnade en längre tid men nu har jag öppnat den första, Carol S. Dwecks Mindset- du blir vad du tänker. Och jag gillar det jag läser så här långt. Eftersom skolan ska vila på vetenskaplig grund känns det trevligt med en bok som bekräftar min syn på feedback och bedömning av elever och deras prestationer.

Jag vet att många lärare har rekommenderat boken i sociala medier och att många också skrivit att den bör läsas av alla pedagoger, jag kan inte annat än att hålla med, den här boken sätter ord på och öppnar ögonen för vad en förmåga och prestation egentligen är och hur jag som lärare faktiskt påverkar mina elever långt mer än vad jag kanske tror genom min egen syn på kunskap. Tror jag att alla elever kan lyckas? Det är en avgörande fråga för min undervisning men också för hur jag faktiskt ger mina elever rätt feedback och förutsättningar för att lyckas.

När Dweck skriver att ”provresultat […] berättar var en elev befinner sig men inte hur långt en elev kan gå” känns det som att hon pekar på kärnan av det dynamiska synsättet kring kunskap och förmågor. För jag tror att vi lärare är snabba att döma ibland och vi skulle verkligen kunna förbättra vår respons så att den motiverar hårt arbete och övning. Det låter så enkelt och bokens budskap torde vara självklart men jag har verkligen påverkats av dessa sidor. Det är inspirerande och utmanade eftersom jag själv inte riktigt är framme vid ett dynamiskt mindset även om jag tror att jag är på god väg.

Ska vi berömma ansträngning eller förmågor? Svaret är såklart att vi ska berömma ansträngning för att det är den responsen som motiverar arbete och vägleder eleven framåt. Berömmer vi förmågor riskerar vi att slå undan fötterna och ge elever en svag självkänsla som gör ett misslyckande så mycket större än vad det egentligen är.

Jag tänker ta med mig Dwecks tankar in i klassrummet och framför allt utveckla mitt sätt att ge eleverna repsons, både muntligt och skriftligt. Jag har smygstartat och när jag försökte mig på att förklara hur mindset påverkar oss för en årskurs 9 så fick jag denna kommentar: ”Anna Lena, det där var det bästa du någonsin sagt, alltså du har sagt många bra saker men det här går in på topp”. Det säger väl allt, jag tror att vi kan nå riktigt långt tillsammans!

Publicerat i Fortbildning, Från läraren | Lämna en kommentar

Mot Polen med fem elever från Nivrenaskolan!

Det börjar sjunka in, vi ska verkligen åka! När jag först hörde talas om elevutbildningsresan till Polen tänkte jag att det där ändå inte är något som vi kommer att hamna på, men ack så fel jag hade. Nu sitter vi här tillsammans med 40 andra förväntansfulla elever och lärare redo att ta vårt ansvar för historien.

Jag brinner verkligen för ämnet historia, på många sätt anser jag att det faktiskt är skolans viktigaste ämne. Ju mer vi vet om det som varit, desto bättre förberedda borde vi vara på att möta det som skall komma. Men det är också ett föränderligt ämne som kanske inte alltid förmedlar den mest allmänna sanningen, den historia som skrivs och bevaras för eftervärlden bestäms av de som har makt att sortera och välja. Men just förintelsen är viktig på många olika plan, den måste skrivas ner, berättas, synliggöras och diskuteras både i skolan och i samhället. 

När SKMA bjuder in till en elevutbildning på plats i Polen är det en självklarhet att tacka ja. Eleverna fick under vårterminen skriva brev och på så sätt ansöka om en plats, alla brev som kom in hade kloka tankar och relevanta argument till varför just den eleven skulle få möjlighet att åka. Vi drog helt enkelt lott, även om jag hade önskat att alla elever i årskurs 9 borde ha fått denna möjlighet.  

 Nu väntar som sagt två dagar med utbildning på plats i Sundsvall, sedan åker vi. Följ oss på Twitter och via språkhagen.wordpress.com!

Publicerat i Elevutbildning, förintelsens platser, Från läraren | Lämna en kommentar

Äntligen läsårsstart!

Idag öppnades dörrarna och höstterminen 2015 är igång på allvar! Jag har längtat lite, det känns som en spännande höst är i antågande. Tänkte skriva många långa rader men det får räcka med en bild på min arbetsplats, en härlig skola som är full av liv och rörelse igen efter en lugn och skön sommar.

20150820-231436.jpg

Publicerat i Från läraren | Märkt | Lämna en kommentar

På jakt efter samiska boplatser i Härjedalen!

Spåren finns överallt, bara man vet vad man ska titta efter. Traditionellt sätt byggdes de samiska kåtaplatserna av naturliga material såsom trä, näver och mossa, efter ett antal år oanvända blir de åter en del av naturen. Men om man tittar riktigt noga när man vandrar i skog och fjäll så finns de där, platserna som vittnar om liv och rörelse.

Mittåkläppen

Axhögen med Mittåkläppen i bakgrunden

Ingrid Rehnfeldt vid korset på Kappruet

Ingrid Rehnfeldt vid korset på Kappruet

Jag har funderat mycket kring hur vi lärare kan låta det samiska kulturarvet bli en naturlig del i klassrummet. Förhoppningsvis kan detta bli en inspirationssida med konkreta undervisningstips. Det svåra är balansgången mellan det som varit och det som är. Vi fastnar ofta i att samer var något som fanns där och då, men tappar förståelsen för det som finns här och nu.

Det här var min första vandring tillsammans med Ingrid Rehnfeldt från Mihte (Mittådalen) och jag hoppas att det blir fler. Under Sommaren ska jag försöka dela med mig av mina erfarenheter och tankar, håll till godo!

Publicerat i Att undervisa om samer, Från läraren | Lämna en kommentar

#talasomTED

Sommarlov för eleverna och välbehövlig ledighet för mig. Men jag kan inte riktigt låta bli jobbet, den roliga delen, den som påminner mig om att det är just lärare jag vill vara!

Under vårterminen fick mina sexor arbeta med konceptet #talasomTED, ett fantastiskt arbetsmaterial som satts ihop av pedagoger vid Årstaskolan i Stockholm. Vi kämpade, skrattade, övade och ändrade i sex veckor. Totalt 18 tal som alla berör på olika sätt framfördes under sista skolveckan med saft och bulle som tillbehör. Jag var inte beredd på att eleverna skulle berätta så personliga saker men jag tror att det kommer att göra dem till en starkare klass där alla känner varandra lite bättre. image

Du hittar några inspirerande tal under rubriken #talasomTED i menyraden och jag hoppas få kunna ladda upp fler tal allteftersom eleverna vågar dela med sig! Skola när den är som bäst- viktigt och på riktigt!

Publicerat i Från läraren | Märkt , | Lämna en kommentar

Kom ut och lär dig!

”Att lära in ute”. Jag gillar konceptet! Eleverna gillar det, det handlar bara om att sälja in det hela vägen. Med en tydlig koppling till LGR11 blir det en dag med både skratt, kunskap, utbildning och gruppdynamik. Något varje klass behöver.

imageMina åttor fick en solig dag på Sidsjön med följande delar ur syftestexten för Idrott och hälsa och geografi: Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. (IDH) Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor (GE)

imageOm vi istället tittar på  det centrala innehållet hittar vi följande delar: Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering (IDH år 7-9) Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiskt kartor (GE 7-9). Hantering av nödsituationer i och vid vatten (IDH år 7-9)

Eleverna började dagen med ”kanotorientering”, varje kontroll gav en pusselbit till en ny karta. När alla bitar var på plats fanns en ny karta som gav vägen till det gömda stormköket. Samarbete var ledordet!

Jag tror att detta är en naturlig del av LGR11, vi måste bli bättre på att se hur vi kan integrera olika ämnen mer. Egentligen skulle vi kunna beta av fler delar men just denna gång var fokus på IDH och GE. Många pedagoger upplever en stress kring det mastiga innehåll som de olika ämnena bjuder på men med samarbete tror jag att det kommer att kännas mycket enklare. Tänk ”The big 5” och låt förmågorna få hamna i fokus!

Publicerat i Från läraren, LGR11 | Märkt , , , | 2 kommentarer

Lite mer på riktigt!

Jag gillar när skolan lyckas med verklighetsförankring! Idag ska eleverna i årskurs 8 få träffa Vibeke Olsson, författare till Sågverksungen. 

imageBoken handlar sågverkstiden och den första organiserade strejken i Sveriges historia. Vi får följa berättelsen genom elvaåriga Brickens ögon. En tjej som växer upp i Svartvik strax söder om Sundsvall. Boken utspelar sig under våren 1879 när sågverksindustrin blomstrade men arbetarnas förhållanden var usla.

Eftersom industrialismens Storbritannien är ett självklart inslag under kursen i historia i årskurs 8 så känns det bra att kunna koppla det till Sundsvall och elevernas närhet. Det märktes att intresset ökade ju närmare klassrummet vi kom.  Vi får se vad dagens besök ger men frågor är förberedda och vi väntar med spänning!

Publicerat i Från läraren | Märkt , , | Lämna en kommentar